BeSpiegel #231

zoek niet
naar woorden

ze spreken
van Zelf

de taal van
het hart

Advertentie