BeSpiegel #113

There is a sacred space
between you and me:
a holy place.

A place to grow
to show our Selfs
our wounds, regrets,
our shame, our pain.

This place of light,
this mirror of Soul,
connects us
to a deeper knowledge
that only
unconditional love
exist.

BeSpiegel #112

So many lines
So many influences
So many stimuli

I can’t hear
the voice of soul
the sound of music
the rythm of heart

Returned to silence
where all became nothing
and nothing became All


BeSpiegel #108

Ik zocht
naar woorden.

Pas toen ik
mijn gedachten
liet gaan,
opende zich
de wereld
waarin de zin kwam.

BeSpiegel #107

Zoveel mensen
zoveel waarheden.
Wat zou je rijk zijn
als je alles kon toelaten.

Dat misschien
de enige waarheid is
dat in alles waarheid schuilt.

BeSpiegel #106

Vannacht
of vanmorgen
viel ik
van de ene droom
in de andere

fantasie en werkelijkheid
verwerken en creëren

soms komt
in de dag
een flard voorbij
ongrijpbaar haast