BeSpiegel #239

zonder drang
zonder dwang
zonder druk
kan ik je zien
met een open hart
mij laten zien

je bent
in wezen
vrij

BeSpiegel #180

waar ik jou
en jij mij
werkelijk
ontmoet

waar ik
en jij
vrij zijn
ervaren

agenda’s
thuisgelaten