BeSpiegel #249

de kunst
van het
natuurlijk
zijn

of is alles

Advertentie

BeSpiegel #194

je bent
eenvoud
en complexiteit
gelijk

en wat zeker is
je bent
van Zelf
jij

natuurlijk
in elke vorm