BeSpiegel #262

Zijn er woorden
die wijsheid recht doen
en de oneindige grootsheid
van het weten blootleggen?

Ik verzin slechts hemelrijk.


BeSpiegel #261

let the silence
of not knowing
guide you
to new perspectives
of a world
beyond imagination

Leylijn #13

Een paar dagen geleden kwam deze zin bovendrijven. “Je bent zelf een cadeautje!” Ik herinner me hoe we als kinderen als er gezegd werd: “Je bent een wasbeertje!”, met een: “Je bent zèlf een wasbeertje!” reageerden. Natuurlijk kun je voor ‘wasbeertje’ allerlei andere, waarschijnlijk meer herkenbare, woorden invullen.

Het is toch een stuk leuker als de reflectie iets is dat je werkelijk wilt aannemen en uitpakken.

Wat zou er tevoorschijn komen?

BeSpiegel #260

laat speelruimte
tussen regels
adem sterren
in de lucht
hou een hand vast
streel een ander
koos de liefde
deel haar vrucht
steek een licht aan
in de schaduw
dans de duisternis
voorbij
zing de zang
van al je noten
toon het leven
dit zijn wij
BeSpiegel #259

in de drager
van het donker
is er ruimschoots
plaats voor licht

Leylijn #12

Het helpt me bij het maken van een keuze. Schuurt het of stroomt het?
En soms kies ik voor schuren, omdat het stromen nog niet zo wil lukken en ik liever kies voor schuren dan voor verscheuren. Dan heb ik nog wat te ervaren, te begrijpen, in te zien, te bevatten. Dan is het tijd om stil te zijn en te luisteren naar wat zich in mij laat horen.
En soms schuurt de keus voor stromen, omdat het nog iets ouds raakt. Bijvoorbeeld als ik weet dat de keuze die ik maak voor mij precies goed is, mij laat stromen, maar dat die keuze consequenties heeft die mij en/of de ander pijn doen.

#leylijnen#flow#stromen#schuren#dilemmacounseling#dilemma#kiezen#keuzes#hartvoorvrijheid#lichtwerk#MarliesZ#voorhetbehang#coaching#quotes#dichtersvaninstagram#tegeltje#BeSpiegeling#SpiegelBeeld#taalspel#spelenmettaal#betekentaal#zingeving#eigenwijsheid

BeSpiegel #258

hoe mooi zou het zijn
als we alle kanten
kunnen zien

vandaag nodigt uit
om al het vertrouwde
in een ander
perspectief te zetten

BeSpiegel #257

it’s calling you
it’s calling you
it’s calling you

does it touch
your heart

if not

what are you
still doing here

Leylijn #11

Wat zou er veranderen als je je hart laat spreken?

#leylijnen#eigenwijs#ondersteboven#betekentaal#voorhetbehang#dichtersvaninstagram#hartvoorvrijheid#taalspel#elfje#MarliesZ#lichtenzinnig#hart#liefde#flow#chaos#nieuweorde#lichtwerk#leven#zin#zingeving#reflectie#bespiegeling#SpiegelBeeld#spelen#dichtersvaninstagram#gedichtje#taalspel#spelenmettaal,

BeSpiegel #256

onze natuurlijke kracht
reikt onmetelijk diep
en al kunnen we haar niet peilen
ze is onontkoombaar aanwezig

het zou tegennatuurlijk zijn
haar te ontkennen