Spiegel

Gemaakt door MarliesZ

Ik hou van water
het gladde oppervlak
waarin ik kijken kan

en ik, zodra mijn blik verlegd,
meer zie dan wat ik vluchtig zag

Advertentie